Ex4Me

مرقد مطهر حضرت بی بی حکیمه در شهرستان گچساران


حضرت بی بی حکیمه (س)  خواهر حضرت امام رضا(ع) و فرزند حضرت امام موسی کاظم (ع) می باشند