Ex4Me

حضور در مراسم تشییع شوهر با لباس سفید

شیر زن کهگیلویه و بویر احمدی با لباس سفید عروسی در تشییع جسد گلگون شوهر شهیدش