Ex4Me

منطقه نمونه گردشگری طسوج

منطقه طسوج در شهرستان چرام با طبیعتی بکر و دیدنی قابلیت رقابت با بسیاری از جاذبه های گردشگری در کشور و حتی خارج از آن را دارد 

 

 

ادامه  تصاویر