Ex4Me

لزوم برنامه ریزی جهت هدایت اقامتی و بازدیدی گردشگران

حضور بیش از 4 میلیون گردشگر در 6 ماهه ابتدایی امسال در استان درابتدا نوید بخش آینده ای روشن صنعت گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد.اما کمبود مراکز اقامتی و عدم شناخت کامل استان از سوی گردشگران موجبات ترافیک شدید جمعیتی را در استان و به خصوص در جاذبه های شاخص از جمله (کوه گل،آبشار یاسوج،آبشار تنگ تامرادی و....)را  پدید آورده است. 

توسعه صنعت گردشگری هرچند باید برنامه ریزی دقیقی جهت بازاریابی و جذب گردشگران را به دنبال داشته باشد. اما مهمترین نکته را نباید از یاد برد. بومیان و افراد محلی میبایست حداکثر رضایت را از توسعه صنعت گردشگری برخوردار باشند. در نظر بگیریم مردم شهر یاسوج یا سیسخت روز جمعه را به قصد تعطیلات روانه آبشار یاسوج و یا چشمه میشی و کوهگل شوند. در راه به ترافیک سنگین از ماشینهای مسافران و در محل جاذبه به چادر های برپا شده گردشگران برخورد کنند.در این صورت انتظار چه نوع واکنشی را نسبت به گردشگران و فرهنگ گردشگری باید از سوی گردشگران بومی استان داشته باشیم.و مهمتر اینکه حضور گردشگران فراوان در یک جاذبه و برپایی چادر از سوی ایشان و کمبود جا و همچنین شلوغی و ترافیک مسیر چه خاطره ای را در ذهن خود گردشگران پدید خواهد آورد.کمبود مراکز اقامتی در استان و عدم اطلاع رسانی مطلوب به گردشگران و همچنین  فراهم نبودن زیر ساختهای لازم در دیگرجاذبه های شاخص استان و عدم توجه به ساکنین بومی در توسعه صنعت پر رونق گردشگری و حضور بیشمار گردشگران در روزهای تعطیل در استان در آینده ای نه چندان دور مشکلات فراوانی را در رشد گردشگری در استان  به دنبال خواهد داشت به طوری که اگر این روند مهار نشده و برنامه ریزی نگردد در آینده شاهد رکود چشمگیر صنعت گردشگری در استان خواهیم بود

لذا آنچه که مهم و حیاتی به نظر میرسد در ابتدا ایجاد زیرساختهای لازم در دیگر جاذبه های شاخص استان ، شناخت انگیزه های سفر به استان از سوی گردشگران و برنامه ریزی جهت کنترل و هدایت اقامتی گردشگران به سوی مکانهای دارای قابلیت اقامتی و همچنین انجام تبلیغات لازم در هدایت بازدیدی گردشگران از دیگر جاذبه ها و معرفی هرچه بهتر این جاذبه ها میتواند زمینه های پیشگیری از رکود صنعت نوپای گردشگری در استان باشد

 آنچنانکه بزرگان گفته اند

پیشگیری بهتر از درمان است